Amoskids s.r.o.

Amoskids s.r.o.

Odeská 23
82106 Bratislava
IČO: 46310622

Informácie o inštitúcii Amoskids s.r.o.

 

O nás

Detské centrum „jasličky“ AMOSkids sú určené pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov (v individuálnych prípadoch do 4 rokov). Kapacita je 12 detí v dvoch triedach rozdelených podľa veku, čo zabezpečuje nižšiu chorobnosť detí. Do jasličiek- opatrovateľského centra môžu chodiť detičky od 12 mesiacov do 6 rokov (večer, cez noc, aj celý víkend). Hlavným cieľom projektu jasličiek AMOSkids je vyhovieť nielen základným potrebám zverených detí. AMOSkids zaručuje plnohodnotný deň podľa rytmu každého dieťaťa. Hra zostáva hlavným prostriedkom, ktorému prispôsobujeme všetky aktivity a činnosti v bezpečnom, prívetivom a kreatívnom prostredí, s kvalifikovaným a láskavým personálom. Radosť detí a ich rozvoj nám udávaj smer  a  prijať dieťa u nás znamená prijať aj jeho rodinu. Rodič je prvým a hlavným učiteľom svojho dieťaťa a pre nás je veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi.

Výhody • Jasle v kľudnom a tichom prostredí v m.č. Podunajské Biskupice . • Miesto radosti a rozvoja pre vaše dieťa medzi 12 mesiacom a 4 rokom. • Viacjazyčné prostredie: angličtina po celý deň. • Možnosť 3 druhov docházky : pravidelná, nepravidelná a v prípade „pohotovosti“. • Opatrovanie večer, cez noc i celý víkend pre deti do 6 rokov. • Prispôsobený rozvrh vaším pracovným povinnostiam (7:00 – 18:00). • Stimulačné aktivity: pohybovo- tanečná príprava, joga,  tvorivé dielne...... • Príprava na vstup do materskej školy

 

Prístup

Volám sa Svatava Štuhlová (1974) a narodila som sa v Bratislave. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika- pedagogika mentálne postihnutých, ihneď po ukončení SZŠ odbor detská sestra. Skoro 10 rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg  v škole pre mentálne  a viacnásobne postihnuté detičky. Posledné roky sa ale venujem detičkám vo veku od 1 do 3-4 rokov. A momentálne aj nášmu synčekovi, ktorý sa narodil 20.8.2010 a úplne nám zmenil život a až teraz v plnej miere chápem mamičky okolo seba. Prvé dieťatko v 37.roku života  v kombinácii s mojim vzdelaním? Nič horšie asi. Ale zase vám viem povedať, čo presne chcem a želám si pre svojho syna. Len to úplne najobyčajnejšie. Zdravie, lebo to je to, čo naši drobci potrebujú. Lásku, lebo tú im vieme dať bez pretvárky a oni to cítia. A chcem svojmu synovi a detičkám okolo dať úsmev a radosť, ktoré nám oni vrátia v rozžiarených očkách s úsmevom na perách. A to je dôvod prečo je AMOSkids. Pretože chcem, aby naši drobci dostali „mamičkovský prístup“ s pohladením, lásku, pocit bezpečia a istoty v našich náručiach. A tiež chcem, aby si naši drobci budovali režim dňa s istou dávkou disciplíny, správne sebaobslužné návyky, základy slušného správania, zdravé sebavedomie a hlavne zdravé sociálne kontakty s rovesníkmi. A to všetko chcem v prepojení so zdravou výživou, zdravým a pozitívne stimulujúcim prostredím v spolupráci s rodinou. Vďaka nášmu synčekovi miera mojej empatie a „súcitu“ s mamičkami, ktoré musia ísť do práce od svojich detičiek, rastie úmerne s vekom nášho syna. Preto chcem ,aby detičky v našich jasličkách boli šťastné, usmiate, aby vedeli, že aj keď im vybehne slzička, my im ju utrieme s láskou a v objatí im dokážeme po chvíľke smútku vyčariť úsmev  na tváričke. A samozrejme sa chceme aj vyblázniť a vyjašiť. Ak niektorá z mamičiek nesúhlasí s mojimi názormi, tak potom verím, že nájde jasličky, ktoré naplnia jej očakávania. V prianí len krásnych okamihov s našimi najúžasnejšími zlatíčkami Svatava.

Kde nás nájdete?

Zobrazit